Priser og betaling

Fast timepris på bogføring er kr. 450,00 excl. moms, såfremt arbejdet udføres fra mine egne lokaler. Ved kørsel ud af huset er timeprisen kr. 500,00 excl. moms. Hertil kommer eventuelle omkostninger til parkering samt kørselstillæg efter statens takster for kørselsgodtgørelse.

Opstartsmøde med ny fast bogføringskunde afholdes uden beregning. Et opstartsmøde omfatter samtale med gennemgang af behov, ønsker og udredning af omfang. Dette sker pr. telefon.  Opsætning af system, opstart af bogføring, indhentelse af materiale, undervisning af kunde m.v. er ikke omfattet af opstartsmødet. Dette udføres til normal timepris.

Ønskes der en aftale om klippekort, kan dette godt arrangeres. Det kan f.eks. ske ved, at du selv bogfører, og jeg så tjekker din bogføring, eller du kan ringe ved behov og få hjælp, hvis du har spørgsmål eller går i stå.

Betalingsbetingelser

Alle priser er excl. moms, og der tillægges således 25% ved fakturering. Kørsel afregnes efter statens takster, p.t. kr. 3,52 pr. km.

Betaling skal ske via bankoverførsel efter aftale med forfald 8 dage efter fakturadato.

Ved for sen betaling beregnes rente med 1,5% pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr på kr. 100,-.


Kontakt